fbpx

PERSONUPPGIFTSPOLICY Contentkollen.se

Välkommen till Contentkollens personuppgiftspolicy om behandling av personuppgifter. Datasekretess är viktigt och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas.

ALLMÄNT 

Contentkollen AB, org.nr. 559363-7498 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom Contenkollens hemsida www.contentkollen.se och www.contentkollen.newzenler.com.

Contentkollen AB ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR och gällande dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftningen”). Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

De personuppgifter Contentkollen AB samlar in från dig lagras främst inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med Dataskyddslagstiftningen och med anledning av att krav uppställs om att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

DINA RÄTTIGHETER 

2.1 Rätt till tillgång 

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi skickar informationen via e-post under förutsättning att du på ett godtagbart sätt kan bekräfta din identitet. 

2.2 Rätt till dataportabilitet 

Varje gång Contentkollen AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du själv har lämnat till oss. 

2 2.3 Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

2.4 Rätt till radering eller begränsning 

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Du har även rätt att kräva att Contentkollen AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter som till exempel när du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Contentkollens berättigade intresse. 

2.5 Rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Contentkollen AB kommer i sådant fall inte fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett berättigat intresse som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. 

2.6 Hur du utövar dina rättigheter 

Du utövar dina rättigheter genom att skicka e-postmeddelande till info@contentkollen.se. 

2.7 Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet 

Om du anser att Contentkollen AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se). 

2.8 Uppdateringar av vår integritetspolicy 

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår Hemsida

BESÖKARE PÅ HEMSIDAN (COOKIES) 

En cookie är en fil som identifierar din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som 3 namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till webbplatsen (exempelvis dator, mobil eller surfplatta) för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker en webbplats, exempelvis Hemsidan, där du en gång fått en cookie skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. 

3.1 Ändamål 

Vi använder cookies för att samla in statistik och användardata för att kunna optimera hemsidan samt för att få underlag för vår affärsutveckling. Vidare använder vi cookies bland annat för att kunna skicka rätt information till rätt användare på servern som till exempel val av språk i webbläsaren, för att anpassa innehåll och annonser samt för att erbjuda funktioner i sociala medier. 

3.2 Behandlingar som utförs 

Hemsidan kan komma att använda sig av flera olika cookies på som exempelvis sessionscookies och funktionscookies. Funktionscookies är cookies som är nödvändiga för att få våra tjänster att fungera. För att analysera Hemsidan används Google Analytics och Hotjar vars syfte är att förbättra användarupplevelsen.  

För att effektivisera vår kommunikation genom sociala medier använder vi Facebook Pixel som även lagrar cookies.

3.3 Personuppgifter som behandlas 

Geografisk information, IP-adress, uppgift om vilken interaktion du gjort på webbplatsen. 

3.4 Laglig grund 

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att samla in användardata, optimera www.contentkollen.se, visa dig relevant marknadsföringsmaterial samt att få underlag för vår affärsutveckling. 

4 3.6 Lagringstid 

En del cookies (session cookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid. I övrigt sparas dina personuppgifter så länge de behövs för att uppnå ändamålen ovan. 

3.7 Överföring av personuppgifter 

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part, såsom Google Analytics, Hojtar och Facebook Pixel används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, samt för att utgöra analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera Hemsidan och presentera relevant material för dig. 

4. Godkännande av utskick av nyhetsbrev

4.1 Ändamål 

Vi behandlar personuppgifter som lämnas till oss genom att du tackar ja till att få utskick av nyhetsbrev.

4.2 Behandlingar som utförs 

Kommunikation via e-post samt lagring av e-postmeddelanden i vår e-postinkorg. 

4.3 Personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.

4.4 Laglig grund 

Vi har ett berättigat intresse av att kunna ta emot, hantera och besvara förfrågningar och eventuell feedback för att kunna förbättra och utveckla vår verksamhet. 

4.5 Lagringstid 

Vi sparar dina personuppgifter så länge du önskar att finnas med på listan för nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från Contentkollens nyhetsbrev genom länken du hittar längst ner i varje utskickat mail.

4.6 Överföring av personuppgifter 

Dina uppgifter som sparats genom att du tackat ja till att finnas på listan för epostutskick kan vidarebefordras till tredje part så som Facebook pixeln för att visa dig relevant marknadsföringsmaterial

Har du några frågor eller vill du bli borttagen från cookie-insamlig?
Maila till info@contentkollen.se

Rulla till toppen